Er is een behoorlijke schaarste in woningen. Bestaande woningen zijn gigantisch in prijs gestegen en het aantal kopers is groter dan het aantal verkopers. Voor nieuwbouw dienen gemeenten vergunningen af te geven voor woningen. Het duurt dan gemiddeld twee jaar voordat de woning wordt opgeleverd.

Woningen worden steeds duurder

Volgens het CBS waren er op 1 januari 2021 zo’n 8 miljoen woningen in Nederland. In 2020 zijn er net geen 70.000 nieuwbouw woningen opgeleverd. De gemiddelde bouwkosten voor een nieuwbouw woning bedroeg zo’n 200.000 euro. Dit bedrag is exclusief de stichtingskosten waarbij de aankoopprijs van de grond het grootste deel is. Woningen zijn in 2021 een stuk duurder geworden. Een gemiddelde woning kost nu 420.000 euro. In één jaar tijd is de nieuwbouw woning 8 procent duurder geworden.

Hypotheekkosten

De financiering gebeurt met een hypotheek. Tegenover de hoge koopprijs staat gelukkig een laag rentetarief. Toch is er eigen geld nodig om de kosten van de hypotheek te kunnen bekostigen. Bij nieuwbouw zijn er weliswaar geen overdrachtsbelasting, maar wel advieskosten, bankkosten en notariskosten. Ook voor de woning houden de kosten niet op. De woning dient gestoffeerd te worden en ingericht.

Depotrekeningen

Bij een nieuwbouw woning wordt de prijs gesplitst in stichtingskosten en aanneemsom. Is de hypotheek geregeld en geregistreerd dan wordt het bedrag gestort in een persoonlijke depotrekening. De eerste betaling betreft de stichtingskosten en vervolgens wordt de woning in fasen betaald tot aan de oplevering. Het hypotheekbedrag wordt in zijn totaliteit op de depotrekening gestort. Vanaf dat moment betaal je de afgesproken rente. Voor de tegoeden op de rekening ontvang je een rente. Deze rente neemt echter af naar gelang de betalingen die worden gedaan.

Bij de financiering van een verbouwing met een tweede of bestaande hypotheek werkt het in principe hetzelfde. Het begint met een bouwdepot aanvragen waarna de bank het bedrag op de depotrekening stort waaruit de rekeningen van de verbouwing betaald kunnen worden.